BusMap – xe buýt thành phố được phát triển bởi công ty CP BusMap. Ứng dụng cung cấp các dịch vụ hoàn toàn miễn phí cho người dùng.

Các điều khoản trên đây với mục đích thông báo cho người truy cập các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng các dữ liệu thông tin mà người dùng đã đồng ý sử dụng dịch vụ. Vì vậy, hãy cho phép chúng tôi cập nhật những thông tin cơ bản của bạn để có thể cải thiện tốt hơn dịch vụ. Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kì ai, trừ khi được mô tả trong Điều khoản dịch vụ này.

Thu thập và sử dụng thông tin

Để có những trải nghiệm tốt hơn, khi sử dụng dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định, bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, email, chia sẻ vị trí ẩn danh. Thông tin mà chúng tôi yêu cầu sẽ được lưu trữ và sử dụng như những mô tả trong đây. Ứng dụng sử dụng dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để nhận dạng bạn

Chúng tôi liên kết chính sách bảo mật cảu nhà cung cấp dịch vụ thứ 3:

Đăng nhập dữ liệu

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trong trường hợp có lỗi trong ứng dụng, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu và thông tin (thông qua các sản phẩm của bên thứ 3) trên điện thoại của bạn có tên là dữ liệu lưu trữ. Dữ liệu này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP của thiết bị, tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành , cấu hình của ứng dụng, thời gian và ngày sử dụng dịch vụ của chúng tôi và các thống kê khác.

Cookies

Cookies là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu thường được sử dụng làm định danh duy nhất ẩn danh. Chúng được gửi đến trình duyệt của bạn từ các trang web bạn truy cập và được lưu trên bộ nhớ trong của thiết bị..

Dịch vụ này không sử dụng rõ ràng các cookie. Tuy nhiên, ứng dụng có thể sử dụng mã và thư viện của bên thứ ba để sử dụng cookie thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie và nhận biết được khi nào cookie được gửi đến thiết bị của bạn. Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn không thể sử dụng một số phần của dịch vụ này.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp và cá nhân của bên thứ ba với những lý do:

  • Tạo điều kiện cho dịch vụ của chúng tôi
  • Cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi
  • Thực hiện các dịch vụ liên quan
  • Hỗ trợ phân tích cách thức sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào thông tin dữ liệu của bạn. Lý do là để thực hiện các nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Tuy nhiên, họ sẽ không có quyền cung cấp hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho bất kì mục đích nào khác.

Bảo mật

Chúng tôi đánh giá sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp dữ liệu cho chúng tôi. Do đó, chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện bảo về thương mại. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn và đáng tin cậy 100%. Và chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài không được vận hành bởi chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư trẻ em

Các Dịch vụ này không giải quyết cho bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ cho bất kỳ thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại: [email protected].