Ra mắt sản phẩm bSmart – TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ 4G chưa bao giờ dễ như vậy!

I. Mô tả dự án Bạn muốn làm thiết bị điện điều khiển từ xa, quản lý hệ thống cảm biến nhà vườn, nhà kính của mình qua Internet? Hay bạn muốn làm các dự liên quan đến nông nghiệp thông minh, nhà máy thông minh hay thành phố thông minh mà không biết bắt…