CEO Assistant

Ứng tuyển

Mô tả công việc:

 • Tiếp nhận, kiểm soát, phản hồi thông tin giữa CEO và các giám đốc của các công ty.
 • Thu thập, tổng hợp công việc, báo cáo từ các head phòng ban theo định kỳ/ đột xuất
 • Thiết lập, quản trị cơ sở dữ liệu kinh doanh của các công ty.
 • Biên dịch, soạn thảo các văn bản, tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại
 • Tham gia cùng CEO trong công tác đối nội/ đối ngoại.
 • Lập và trình bày các dự án được giao từ CEO.
 • Hỗ trợ với các phòng ban trong việc tổ chức sự kiện, quảng bá thương hiệu, hội chợ, họp báo….
 • Tham dự, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp để phục vụ việc quản lý điều hành.
 • Tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chiến lược phát triển kinh doanh của các công ty
 • Thay mặt giải quyết công việc khi có ủy quyền từ CEO
 • Theo dõi, sắp xếp, tổ chức, thông báo lịch làm việc với các đối tác, nhà đầu tư và nhắc lịch làm việc cho CEO
 • Soạn thảo nội dung văn bản các biểu mẫu theo dõi, tổng hợp… cần thiết cho công việc bằng MS Word, MS Power point và MS Excel.
 • Lưu giữ thông tin tài liệu quan trọng.

Yêu cầu công việc:

Kỹ năng:

 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, internet.
 • Thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc & viết).
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, sáng tạo
 •  Kỹ năng quản lý, xử lý linh hoạt tình huống
 • Kỹ năng phân tích, trình bày vấn đề.

Năng lực:

 • Khả năng làm việc độc lập dưới áp lực công việc cao
 • Khả năng tư duy nhạy bén, dự đoán trước kết quả công việc.
 • Có tầm nhìn chiến lược và tổ chức công việc tốt.
 • Khả năng phân tích tài chính, làm đề án

Yêu cầu khác:

 • Công việc có tính chất di chuyển cao, đi công tác thường xuyên

CEO Assistant

Ứng tuyển

Mô tả công việc:

 • Tiếp nhận, kiểm soát, phản hồi thông tin giữa CEO và các giám đốc của các công ty.
 • Thu thập, tổng hợp công việc, báo cáo từ các head phòng ban theo định kỳ/ đột xuất
 • Thiết lập, quản trị cơ sở dữ liệu kinh doanh của các công ty.
 • Biên dịch, soạn thảo các văn bản, tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại
 • Tham gia cùng CEO trong công tác đối nội/ đối ngoại.
 • Lập và trình bày các dự án được giao từ CEO.
 • Hỗ trợ với các phòng ban trong việc tổ chức sự kiện, quảng bá thương hiệu, hội chợ, họp báo….
 • Tham dự, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp để phục vụ việc quản lý điều hành.
 • Tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chiến lược phát triển kinh doanh của các công ty
 • Thay mặt giải quyết công việc khi có ủy quyền từ CEO
 • Theo dõi, sắp xếp, tổ chức, thông báo lịch làm việc với các đối tác, nhà đầu tư và nhắc lịch làm việc cho CEO
 • Soạn thảo nội dung văn bản các biểu mẫu theo dõi, tổng hợp… cần thiết cho công việc bằng MS Word, MS Power point và MS Excel.
 • Lưu giữ thông tin tài liệu quan trọng.

Yêu cầu công việc:

Kỹ năng:

 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, internet.
 • Thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc & viết).
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, sáng tạo
 •  Kỹ năng quản lý, xử lý linh hoạt tình huống
 • Kỹ năng phân tích, trình bày vấn đề.

Năng lực:

 • Khả năng làm việc độc lập dưới áp lực công việc cao
 • Khả năng tư duy nhạy bén, dự đoán trước kết quả công việc.
 • Có tầm nhìn chiến lược và tổ chức công việc tốt.
 • Khả năng phân tích tài chính, làm đề án

Yêu cầu khác:

 • Công việc có tính chất di chuyển cao, đi công tác thường xuyên

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

 • Môi trường làm việc năng động,trẻ trung.
 •  Khả năng thu thập kinh nghiệm cao
 • Mở rộng các mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức lớn, có tầm ảnh hưởng.
 • Lương/phụ cấp hấp dẫn theo năng lực