Thiết bị giám sát hành trình bGPS_Mini

1,350,000

Thiết bị giám sát hành trình bGPS được thiết kế đạt chuẩn thích hợp với nhiều dòng xe và các hình thức vận tải khác nhau như: vận tải hành khách tuyến cố định, vận tải hành khách công cộng, xe tải, xe taxi…

Thiết bị giám sát hành trình bGPS_Mini

1,350,000