bCheckin Wifi_Thiết bị điểm danh, chấm công bằng thẻ từ

1,800,000

Sản phẩm sử dụng chip ESP-WROOM-32 hỗ trợ kết nối Wifi và Bluetooth, có đèn Led báo trạng thái hoạt động, dễ dàng sử dụng và lắp đặt, phù hợp với môi trường công ty và trường học cho việc chấm công và điểm danh.

bCheckin Wifi_Thiết bị điểm danh, chấm công bằng thẻ từ

1,800,000