Module SIM7600CE-M1S 4G bSmart tích hợp kèm ESP32 hỗ trợ phát triển sản phẩm IOT

1,450,000

còn 189 hàng (có thể đặt hàng trước)

Module SIM7600CE-M1S 4G bSmart tích hợp kèm ESP32 hỗ trợ phát triển sản phẩm IOT

1,450,000

Mã: bsmart001 Danh mục: