Thiết bị xử lý AI hiệu năng cao bHub AIBox QCS 605

bHub AIBox QCS 605 là 1 thiết bị máy tính sử dụng chip Qualcomm QCS605. Với AI Box, người dùng có thể nâng cấp các thiết bị giám sát hiện có của họ thành một hệ thống thông minh IoT.